اگر بخواهی

اثری از‫:‬

 

اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت

با لب هایت در سکوت

و این گل سرخ، سکوت را نخواهد شکست

مگر برای سکوتی ژرف تر

 

این درخششِ لبخند، ناگاه بی درنگ

به آواز در نخواهد آمد هرگز

اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت

با لب های تو در سکوت

 

خاموش، خاموش در میانه ی این چرخش ها

آه ای پریِ بادها، در قلمروِ ارغوانی ات

بوسه ای آتشینِ پر خواهد کشید

تا سرِ بال پرندگان

اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.