از خونِ تو

اثری از‫:‬ ,

باران می‌برد
از دیوارها
دیوار نوشته‌هایت را
                      
از سنگ‌فرشِ خیابان‌ها
خون‌ات را
و اشکی را
که بر خونِ تو بارید
زودتر از آهک و از خون
می‌برد باران             

و جهان
سر از نو خود را می‌شوید
نخست از اشک
سپس از خون
و سرانجام از نوشته‌ها‌ی دیوارها..

Scream

 ■ با رشید اسماعیلی، که با خاک‌اش در هم آمیخت.

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.