بند-باز

اثری از‫:‬ , ,

چهره‌ات، محله-ی-مه-تاب
مهتاب-ی-از-محله-ی-چهره-ات
چهره-ی-سرخورده-ی-مدرنِ-خیابان
سرخوردگیِ-مدرنِ-خیابانِ-چهره-ات

من را دوباره ترسیم کن
چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو!

چهره‌ات، شبیه-یک-ناشناس
همچون ناشناسی-شبیه-چهره-ات
چهره‌ای با دو-مردمک-در-چشم
مردمکِ-چشم-ها-در-چهره-ات

من را دوباره ترسیم کن
چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو!

چهره‌ات، فعل-ی-برای-تشریح
فعلِ-چهره-ی-بیست-سالگیِ-ما
رویای شاعر در پر-ها-ی-پرواز-ت
پری برای پرواز-ت-بر-رویا-ی-شاعر

من را دوباره ترسیم کن
چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو!

چهره‌ات با سینه-ی-سرخ-در-گذرگاه
گذرگاهِ-سرخِ-سینه-دربرابرِ-چهره-ات
تردیدِ-جسد-در-میانه-ی-نگاه
میانه-ی-تردید-در-چشمِ-جسد

من را دوباره ترسیم کن
چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو!

چهره‌ات، بند-باز-بر-پیاده-رو
پیاده-رو-ی-چهره-ی-بند-باز
ساقه‌ای علف در چشم-های-آرمیده-بر-بازوی-خیابان
فعلی در سنگ-فرشِ-تک-رنگِ-پیاده-رو

من را دوباره ترسیم کن
چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو!

چهره‌ات، چهره-ی-بیانِ-تخیل
بیانِ-چهره-ی-غیرِ-واقعی
چهره‌-ای-رنگ-پریده-بر-غیابِ-گونه-ها
و گونه-ها-ی-بی-چهره-بر غیابِ-رنگ

من را دوباره ترسیم کن
چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو!

آه پیکاسو…
انگشت‌های توانای تو که همه چیز می‌کشند
چهره‌ی مرا چه بد کشیده‌اند.

 

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.