بهنام اسفهبد

قطعه | فلیکس سوآرز

ایوان متروک را باد فرا می‌گیرد.

پوست را می‌شکافد
خش‌خشِ …

شایعه‌ی شب | فلیکس سوآرز

در این لحظه، در این ارتفاعات نم‌ناک،
وقتی که خواب …

رود اِسپون | فلیکس سوآرز

تنها
با قلب‌ام
بودم،
در دلِ
شب بی‌کران.

 

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.