یگانه وصالی

جدال | کرول ان دافی

اما بعد از جدال ما،
اتاق لرزید و فرو افتاد …

دست | کرول ان دافی

تو که نیستی، وقت قدم زدن دست باد را می‌گیرم،…

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.