طیبه شنبه‌زاده

عشق مثل صبحانه می آید

عشق مثل صبحانه می آید

 

او که در غار زندگی …

ما

ما

 

پیچیده شده بودم

لای مخمل سیاه و مخمل سفید…

غضب استخوان های زیبا

 

غضب استخوان های زیبا

 

یک دهن توکا

برایم بخوان

استخوان!…

دکتر قلب

دکترقلب

 

آقای دکتر!

علم و دانش ات را بردار ببر!…

برای خدایی که خوابیده است

برای خدایی که خوابیده است

 

در تب دراز کشیده ام …

پیشاهنگ به سمت آتش قدم برداشته

پیشاهنگ به سمت آتش قدم برداشته

 

دهنم

مثل یک گربه …

بگذار از صورت سگ آشپزخانه ام بالا بروم

 

بگذار از صورت سگ آشپزخانه ام بالا بروم

 

جست و …

یادداشت مرگ

یادداشت مرگ

 تو با من از خودشیفتگی حرف می زنی …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.