جاوید ثقفی

برای تو


مال تو ام
مثل هوای عصر تابستان
آغشته به عطر …

همبستگی

 

زنده‌ای؟
لمس‌ات می‌کنم
لغزنده‌ای مثل ماهی دریا
با تور …

معنای زندگی

اگر بتوانم قلبی را از شکستن باز دارم بیهوده نزیسته‌ام…

کوچ شبانه

حالاست که باز می‌شود دید
توت‌های سرخ را در خاکستری …

رقص

 

همه می‌رقصیم
بر لبه‌ی سکه‌ها

فقیر به فقرش
می‌لغزد …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.