حسین مکی‌زاده

بر کناره‌های لوآر | فرانسیس پونژ

رون. ۲۴ مه ۱۹۴۱ 

ازین پس، شاید هیچ‌چیز مرا از …

بگذار جهان باز زاده شود | فرانسیس پونژ

جامعه، فرد، طبیعت، هر سه آشوب‌اند (گرداب‌وار و آشوب)

۱. …

شاعر کلمه‌ی بنیادی را بیان می‌کند

شاعر کلمه‌ی بنیادی را بیان می‌کند و هستنده‌ از طریق …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.