غزل برهانی

می خواهم باران شوم ببارم رویت- روبرت رورابک

می خواهم باران شوم ببارم رویت
بر روی یک گل …

واریاسیونی بر یک تم از ریلکه (کتاب ساعتها)

روز مقرر
به پیشگاهم آمد
و رویا رو شدم با …

نصیحت کارشناسانمن دراز کشیده بودم در خیابان خالی
 و گذاشته بودم…

نقشه فرار


با دقت وارسی می کنم
پوستم را
در جستجوی روزنه …

سرباز

او همان نیزه  ی واژگونی است که چون پرتاب شده…

اولین برف کرهنسون

 

  به: آلان  پس این همان هدیه ای ست…

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.