مودب میرعلایی

شام بد

در زیر چراغ، دور میز
ساکت غذا می‌خوریم: دستاهایمان
به …

مثل جزیره‌ی مرغان دریایی

همانطور که این جزیره از آنِ مرغان دریایی‌ست
و مرغان …

شروه‌ی رخوت

رخوت دراز کشیدن بر روی علفها را دوست دارم، مثل …

طرح پنج‌ساله

من تو را دوست دارم. تو آن چه را که …

دختر

خودت، آگاهی و بلافاصله
جسارتی که می‌توانی داشته باشی
هر …

هدیه

حرف بر سر داشتن نیست، دستِ بالا بر سر گرفتن …

بدرود

به نازنینم بگو که زیبا بود
با بوسه‌ها بگو، که …

صلح

بین زمینِ اعمال ما
و آسمانِ رویاهای‌مان
مه، تار و …

پدر

هرآنچه پایان یافته است، آرام به زندگی خود ادامه می‌دهد…

مادر

آن چه با زمان می‌کنی
همان کاری‌ست که ساعت دیواری …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.