حسین منصوری

فوگ مرگ | پل سلان

شیر سیاه سپیده‌دمان را به وقت غروب می‌نوشیم
صبح‌ها می‌نوشیم …

چشمه | سیروس آتابای

چشمه‌ای که پاسخ پرسش‌های ما را می‌دهد
هنوز هم هست…

خانه‌ی ما | سیروس آتابای

خانه‌ی ما در محله‌ای بود
که کوچه‌هایش هر یک
با …

کمی زندگی کرده‌ایم | رُزه آوسلندر

خورده‌ایم
نوشیده‌ایم
با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم
چند نفری …

بهار | فرناندو پسوآ

بهار که بازمی‌گردد
شاید دیگر مرا بر زمین بازنیابد
چقدر …

در بند دل

شش ساله بودم
که عاشق زنی شدم
که بیست و …

سربازان

آنسان که برگ برگ درخت
به هنگام خزان .…

سپیدار

سپیدار ، برگت سپید به تاریکی نگاه می کند
موی …

ستایش دور دست | پل سلان

در چشمۀ چشم‌هایت
تورهای ماهی‌گیران آب‌های سرگشته می‌زیند

در چشمۀ …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.